-

Owatecin kehittämä menetelmä käytössä Finn Springillä

Suomen suurimmalla lähdevesituottajalla Finn Spring Oy:lla ekologisuus ja ympäristövastuu ovat yksi toiminnan kulmakivistä. Yritys etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja toimia ympäristön kannalta kestävämmin sekä pienentää tuotannossaan syntyvää hiilijalanjälkeä.

Finn Springin Härkänevan-tuotantolaitoksen jätevedet puhdistetaan Owatec Groupin kehittämällä elektroflotaatioon perustuvalla menetelmällä. Prosessissa käytettävä kemikaali on täysin vaaraton ja biohajoava. Jätevedessä olevat epäpuhtaudet, kuten rasvat, BOD ja COD saadaan poistettua tehokkaasti. Puhdistuksen jälkeen käsitelty vesi voidaan laskea luontoon, joten siitä ei synny ylimääräisiä kuluja tai kuormitusta ympäristöön.

Owatec Group Oy on vesi- ja ympäristöalan yhtiö, joka tarjoaa ratkaisut veden- ja jätteiden käsittelyyn. Owatec on erikoistunut arvokomponenttien talteenottoon sekä jätevirtojen hyödyntämiseen ja vähentämiseen prosesseja tehostamalla.

 

Lisätietoja owatec.fi, finnspring.fi

Juttu Finn Springin sivuilla