EAKR-rahoitusta tutkimusprojektiin

Owatec aloittaa uuden ”RF-lietteen käsittelylaitoksen esisuunnittelu”-projektin Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Esisuunnitteluhankkeessa Owatec valmistelee lietteenkäsittelylaitoksen investointia varten laitoksen suunnitelmat toteuttamalla laboratoriokokeet prosessin optimoinnin ja validoinnin suhteen, sekä toteuttamalla laitoksen yksityiskohtaisen suunnittelun.

Lisätiedot:

Miia Tauriainen, Talous- ja hallintopäällikkö Owatec Group Oy, miia.tauriainen@owatec.fi