Elintarviketeollisuus

Suomen ympäristökeskuksen mukaan elintarvike- ja juomateollisuus on yksi suurimmista syistä ympäristölle haitallisten ravinteiden ja epäpuhtauksien esiintymiseen. Esimerkiksi vuonna 2014 teollisuus aiheutti Suomessa lähes 650 tonnia jätevettä. Koska kuormitus on kasvanut, tehokkaasta jäteveden käsittelystä ja lietteen hallinnasta on tullut pakollista paikoissa, joissa prosessit jättävät runsaasti epäpuhtauksia sisältävää jätevettä.

Yksi Owatecin keskeisistä tavoitteista on tarjota ympäristöystävällisiä ja tehokkaita vedenkäsittely- ja lietteen hallintaratkaisuja teurastamoille ja kalanjalostusteollisuudelle. Tutkimus alkoi yli kymmenen vuotta sitten, ja nyt aktiivisia projekteja voidaan löytää jo ympäri Suomea.

teurastamo

Ympäristöystävällinen ja kustannustehokas jätevedenkäsittely teurastamon vaihteleviin virtaumiin.

Haasteet:

 • Korkeat kiintoainepitoisuudet
 • Vaihtelevat virtaumat
 • Rajallinen tila, eikä mahdollisuutta inframuutoksiin

Vedenkäsittely tavoitteet:

 • Parannettu ympäristövastuu
 • Kiintoaineen sekä COD – pitoisuuden väheneminen yli 50%
 • Optimoitu vedenkäsittely muuttuviin tarpeisiin

Kalajalostamo - Hätälä Oy

Optimoitu jätevedenkäsittely ja lietteen hallinta kiertotaloutta tukevalla ratkaisumallilla.

Haasteet:

 • Korkeat jätevesikustannukset
 • Laajamittaiset viemäriverkoston tukokset

Vedenkäsittely tavoitteet:

 • Parannettu ympäristövastuu
 • COD – pitoisuuden väheneminen yli 50%
 • Vuosittaiset säästöt vedenkäsittelykustannuksissa

 

lipeäkala tuotantolaitos - Hätälä Oy

Kausiluontoiset vedenkäsittelyratkaisut syrjäisille kohteille.

Haasteet:

 • Syrjäinen sijainti ja rajoitettu infrastruktuuri

Vedenkäsittely tavoitteet:

 • Ympäristövastuun parantaminen
 • Kustannustehokkaat kausiluonteiset prosessit