Jäteveden käsittely ja lietteen kuivaus eri teollisuusaloilla

Me Owatec Groupilla yhdistämme asiantuntemuksen ja teknologian tarjotaksemme räätälöityjä jätevedenkäsittely- ja lietteen kuivauksen ratkaisuja eri teollisuuden aloille. Perustuen pitkään tutkimustyöhön, tietämyksemme kattaa laajasti eri teollisuusalojen vedenhallinan ymmärtämisen. Modulaariset cleantech – ratkaisumme takaa tehokkaat ja ympäristöystävälliset ratkaisut, myös syrjäisissä paikoissa. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti olemme sitoutuneet parantamaan ympäristövaikutuksia vedenkäsittleyn kautta ja hyödyntämään arvokkaita sivutuotteita.

Lue lisää miten innovatiiviset ja kustannustehokkaat ratkaisumme optimoivat jäteveden hallintaa eri teollisuusaloilla.


elintarviketeollisuus

kiertotalouden mukaista jäteVedenkäsittelyä Ruokatuotannon Ytimessä

Tarjoamme elintarviketeollisuudelle kestäviä ratkaisuja jäteveden käsittelyyn, ravinteiden talteenottoon ja lietteen hallintaan. Asiantuntijoidemme innovatiiviset ratkaisukokonaisuudet auttavat vähentämään ympäristövaikutuksia ja optimoimaan resurssien käyttöä mahdollistaen merkittävät säästöt vedenkäsittelykuluissa.

REFERENSSIT

kuituteollisuus

Vesiratkaisuja Kuitujen Valmistukselle

Kuituteollisuuden tarpeisiin räätälöidyt vesikäsittelyratkaisumme ovat asiantuntijoidemme suunnittelema ja auttavat säästämään vettä sekä varmistamaan tehtaiden tehokkuuden samalla kun vähennetään ympäristövaikutuksia. Modulaariset cleantech – ratkaisumme eivät vaadi merkittäviä infra-muutoksia, ja ohittavat tehokkuudellaan perinteiset vedenkäsittelyaltaat.

Referenssit

kaivosteollisuus

Kestävää Vedenhallintaa Kaivosalueilla ja Arvokkaiden Sivuvirtojen Hyödyntäminen

Kaivosteollisuus kohtaa haasteita vesihuollon ja ympäristönsuojelun suhteen. Asiantuntijamme tarjoavat kokonaisratkaisuja vedenkäsittelyyn, jotka auttavat kaivosyrityksiä hallitsemaan vesiä ympäristöministeriön määrittämällä, kestävällä tavalla ja noudattamaan tiukkoja ympäristömääräyksiä. Samalla mahdollistamme arvokkaiden sivuvirtojen tehokkaan talteenoton ja hyödyntämisen, mikä parantaa kaivosyritysten resurssien hyödyntämistä ja ympäristövastuullisuutta entisestään.