Kiertotalouden edelläkävijä

Owatecin modulaariset cleantech-ratkaisut ja avaimet käteen -palvelut varmistavat puhtaan veden saatavuuden kaikkialla. Yhdistämme innovatiivisen teknologian ja asiantuntevan prosessinhoidon sekä huoltopalvelut kansainvälisiin verkostoihin, joita vahvistaa pääomistajamme Sulzer AG globaali läsnäolo ja osaaminen. Tavoitteenamme on tarjota kestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin kaikissa olosuhteissa.

Palvelut

Prosessioperointi ja huollot

Kausihuolloista avaimet käteen -ratkaisuihin

Owatec Service tarjoaa laajan valikoiman palveluita, jotka kattavat kaiken tarvittavan huollosta täysimittaisiin avaimet käteen -ratkaisuihin. Asiantuntevat huolto- ja ylläpitopalvelumme takaavat, että laitteistosi toimii aina optimaalisesti. Voit myös ulkoistaa koko vedenkäsittelyprosessin meille, jolloin huolehdimme kaikesta asennuksesta ja ylläpidosta aina valvontaan ja optimointiin asti. Näin voit keskittyä liiketoimintasi kasvuun ja menestykseen.

Laboratoriopalvelut

Vesianalyysit sekä optimoitu kemikaalien kulutus

Owatecin tutkimus- ja kehityslaboratorio suorittaa perusteellisia vesianalyysejä nykyisen tilanteen kartoittamiseksi. Testaamme ja optimoimme kemikaalien käyttöä varmistaaksemme parhaat tulokset ja minimoidaksemme kemikaalikulutuksen. Laboratoriomittakaavan testit auttavat meitä löytämään tehokkaimmat ratkaisut ja varmistamaan ympäristöystävällisyyden.

Cleantech toimitus

Just plug and play

Owatecin cleantech-ratkaisut ovat saatavilla leasing-, vuokraus- tai ostopalveluina. Tarjoamme ”Just plug and play” -periaatteella toimivia laitteita, jotka eivät vaadi suuria infrastruktuurimuutoksia. Automatisoidut järjestelmämme ja verkkopohjainen seurantapalvelu varmistavat, että prosessit toimivat optimaalisesti ja tehokkaasti. Näin voit keskittyä liiketoimintasi ydinprosesseihin ilman huolta vedenkäsittelyn hallinnasta.

Vastuullisuusteemat ja arvot

kestävyys

  • Jätevedet hyötykäyttöön uusiokäyttämällä sivutuotteet
  • Kiertotalouden mukainen toimintamalli kehittämään ympäristövastuuta

Tavoitteenamme ei ole pelkästään toimia ympäristöystävällisesti, vaan rakentaa koko toimintamme kiertotalouden periaatteiden ympärille varmistaen vesiresurssien kestävän käytön. Standardisoimalla toimintamallejamme saavutamme sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Seuraamalla ympäristövaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeä, voimme tehdä konkreettisia parannuksia ympäristön tilaan ja mahdollistaa asiakkaidemme vastuullisuustekoja esimerkiksi hiilikädenjälkilaskemien kautta.

ihmiset

  • Turvallinen toimintaympäristö
  • Vahvuutena osaamisen diversiteetti

Meille on tärkeää tarjota turvallinen työympäristö tukien työntekijöiden hyvinvointia. Arvostamme osaamisen monimuotoisuutta, sekä henkilöstömme aitoa mielenkiintoa mahdollistaa kestävät toimintamallit luonnonvarojen säästämiseksi. Yhdessä kehittäen saavutamme enemmän, ja siksi panostamme verkostojen ympäristövastuuseen ja yhteistyöhön vihreän siirtymän rakentamiseksi.

Tietoa yrityksestä

Vesiteollisuuden kokonaisratkaisut

Owatec Group

Suomessa perustettu kiertotalouden mukaista liiketoimintaa toteuttava cleantech-yritys, joka on erikoistunut teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn, sekä sivuvirtojen arvokomponenttien talteenottoon merikontteihin rakennetuilla kokonaisratkaisuilla. Toimintamme vaikuttaa laaja-alaisesti useiden teollisuuden alojen ympäristökuormitukseen, joten kerrannaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat mittavat.

Organisaatioon kuuluu kaksi tytäryhtiötä, Owatec AS sekä Owatec Service. Yrityksen pääomistaja on sveitsiläinen pörssiyhtiö, Sulzer AG.

 

Avaimet käteen palvelu

Owatec Service

Aiemmin tunnettu nimellä Norfit Oy, on oululainen yritys, joka erikoistuu pumppu- ja pumppaamohuoltoon sekä käyttö- ja viemärivesien siirtojärjestelmien asennukseen ja huoltoon. Yrityksen matka alkoi Norfit Oy ostaessa Oy Grundfos Pumput Ab Oulun toimipisteen huoltotoiminnan. Tämän ansiosta asiakkaamme hyötyvät edelleen samasta osaavasta henkilökunnasta ja tiiviistä yhteistyöstä Grundfosin kanssa.

Oulun toimipisteemme keskeinen sijainti mahdollistaa tehokkaan palvelun koko Pohjois-Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme kustannustehokasta, monipuolista ja joustavaa palvelua laadusta ja turvallisuudesta tinkimättä.

Kansainvälinen toimija

Sulzer AG

Owatecin pääomistaja on globaali johtaja nestetekniikan ja kemian prosessitekniikan alalla. Yrityksen erikoisalaa ovat energiatehokkaat pumppaus-, sekoitus-, erottelu-, puhdistus-, kiteytys- ja polymerointiteknologiat kaikenlaisille nesteille. Ratkaisumme mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, biologisista lähteistä peräisin olevien polymeerien kehittämisen, muovijätteen ja tekstiilien kierrätyksen sekä tehokkaan energian varastoinnin. Panostamme innovaatioon, suorituskykyyn ja laatuun. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti 160 tuotantolaitoksen ja huoltokeskuksen voimin. Sulzer perustettiin vuonna 1834 Sveitsin Winterthurissa. Vuonna 2023 työllistimme 13 130 henkilöä ja liikevaihtomme oli CHF 3,3 miljardia. Osakkeillamme käydään kauppaa Sveitsin pörssissä (SIX: SUN).

Ota yhteyttä

Oli tavoitteesi säästöt jätevesimaksuissa tai ympäristölupavaatimusten saavuttaminen, vedenkäsittelyn asiantuntijamme löytävät juuri sinun haasteisiin sopivan kokonaisratkaisun.

Ota yhteyttä
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Owatec Group Oy, y-tunnus: 2520193-3

Yhteystiedot

Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info@owatec.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Miia Tauriainen

miia.tauriainen@owatec.fi I 050 437 2477

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Owatec Group Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jenni.rossi@owatec.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Owatec Group Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: jenni.rossi@owatec.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.