Meiltä ei lopu puhdas vesi

Ympäristöystävälliset sekä kustannustehokkaat Owatec vedenkäsittely- ja lietteen kuivausratkaisut eri teollisuuden aloille. Tarjoamme asiakkaillemme teknologiat ja prosessit, joiden avulla jätevedet ja lietteet saadaan käsiteltyä kustannustehokkaasti sekä ympäristöä kunnioittaen.

Owatec Group Oy on oululainen yksityisessä omistuksessa oleva yhtiö. Tuotanto- ja testaustilat sijaitsevat Oulun seudulla Tupoksessa.

Palvelut

vedenkäsittelyn asiantuntija

Asiakaskontaktointi & Myynti

Ulkoistamalla vedenkäsittelyn asiantuntijalle vapautat itsesi yrityksen ydinprosesseihin. Pitkän linjan asiantuntijoiden, sekä onnistuneiden referenssien johdosta tarvittavat toimenpiteen veden- ja lietteen käsittelyyn voidaan määrittää nopeasti.

Cleantech tuotanto

modulaariset laiteratkaisut

Kontteihin rakennetut ratkaisut mahdollistavat nopean asennuksen ilman suuria inframuutoksia. Palvelusopimus sisältää tarvittavan laitteiston, minkä johdosta asiakkaan ei tarvitse tehdä laiteinvestointeja.

 

Testaus- ja laboratoriopalvelut

tutkimustyö

Optimoitujen prosessien tunnistamiseen tarjoamme käsiteltäville vesille sekä lietteille laboratoriotestausta. Tuotamme testaukset mm. kemikaalien määrittämiseen tai annostuksen optimointiin, hapetus- tai liukoisuuskokeille tai muille testauksille, mitkä laboratoriossamme.

Asiakaskohteeseen tarjoamme täydenmittakaavan pilotointia suunnitellulla ratkaisukokonaisuudella.

 

Hallitus

Jälleenmyyjät, Yhteistyökumppanit ja sijoittajat