Modulaariset kokonaisratkaisut veden ja lietteen käsittelyyn

Owatec Group, ympäristöalan yritys teollisuuden sekä kunnallisten jätevesien puhdistamiseen ja sivuvirtojen talteenottoon. Ratkaisut noudattavat kiertotalouden mukaista suunnittelua, ja kykenevät ratkaisemaan veden ja raaka-aineiden käsittelyn haasteisiin toimialasta riippumatta. Oli tavoitteesi säästöt jätevesimaksuissa tai ympäristövastuun kehittäminen, meiltä löytyy juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisratkaisu.

KIERTOTALOUDEN MUKAINEN RATKAISUMALLI

Cleantech laiteratkaisut

Jäte- ja prosessivedet

Esikäsittely, kemikalointi ja kiintoaineen erotus

Modulaariset ja kustannustehokkaat vedenkäsittelyratkaisumme ovat helppo integroida osaksi olemassa olevaa järjestelmää tai voimme tarjota täyden mittakaavan laitoksen niin pienempiin kuin suurempiin virtaumiin. Automatisoidut laitteistot esikäsittelyyn, kemikalointiin ja kiintoaineen erotukseen, jotka takaavat optimaalisen toiminnan ja ympäristöystävällisyyden. Saatavilla myös Owatec Eye – online käyttöliittymä realiaikaseen prosessien valvontaan.

 • Teollisuuden jäte- ja prosessiveden käsittely
 • Kunnallinen jäteveden käsittely

Lietteen kuivaus

Paikallinen lietteen kuivaus

Erottamalla lietteestä vesi ennen kuljettamista loppusijoituspaikkaan vältetään kalliit sekä ympäristöä kuormittavat logistiset tarpeet. Liikuteltavat, sekä eristetyt ratkaisut mahdollistavat käytön vaihtuvissa kohteissa ympäri vuoden. Modulaariset ja kustannustehokkaat lietteen kuivaus ratkaisumme ovat helppo integroida osaksi olemassa olevaa järjestelmää tai voimme tarjota täyden mittakaavan laitoksen niin vedenkäsittelyyn kuin lietteen kuivaamiseen. Lopputuote voidaan jalostaa hyötykäyttöön esimerkiksi biokaasulaitosten polttoaineeksi.

 • Teollisuuden lietteen kuivaus sekä jatkojalostus
 • Kunnallinen lietteen kuivaus ja jatkojalostus

Owatec Compact - vedenkäsittelylaitos yhdessä merikontissa!

Kemikalointi, kiintoaineen erotus ja lietteen kuivaus yhdessä merikontissa!

Owatec Compact on kompakti vedenkäsittelylaitos yhden merikontin sisällä, mikä kääntää jätevedet hyötykäyttöön myös pienemmille tarpeille. Tarvittava teknologia kemikalointiin, kiintoaineen erotukseen sekä lietteen kuivaamiseen käsiteltävän veden mukaan.

Suunniteltu ratkaisemaan pienempien yritysten vedenkäsittelyhaasteet kustannustehokkaasti!

 • Virtauskapasiteetti 1 – 20 m3/h

Saamasi hyödyt

 1. Taloudellinen säästö

  Esikäsittelemällä jäte- ja prosessivedet paikallisesti vaikutat merkittävästi kunnalliseen jätevesimaksun kertoimeen. Automaatio ja etäkontrollikeskus mahdollistavat prosessien optimoinnin vaihtuviin virtaumiin, mikä mahdollistaa kustannustehokkaat toiminnot.

 2. ympäristövastuu

  Ympäristöystävällinen ratkaisu mahdollistaa tuloksen, mikä takaa ympäristölupien mukaisen toiminnan asiakkaalle. Tämä korostaa yrityksen ympäristövastuuta, ja mahdollistaa paremman kiertotalouden prosesseissa. Jatkojalostamalla lopputuotteet et vain saavuta kiertotalouden mukaisia toimintamalleja vaan käännät jätevedet hyötykäyttöön esimerkiksi talteenottamalla sivuvirtojen arvometallit.

 3. Optimoidut ja luotettavat prosessit

  Vedenkäsittelyn asiantuntijan hallinnoiman etäyhteyksien avulla käsittely saadaan pidettyä optimaalisena ympäri vuorokauden mahdollistaen erittäin kilpailukykyisen toimintavarmuuden.

Owatecin jätevedenkäsittelylaitteistot ovat innovatiivisia ja käsittelyprosessi on toiminut moitteetta. Olemme saavuttaneet säästöjen lisäksi alhaisemmat päästötasot.
1,25 M
m3 puhdistettua jätevettä v 2023
25 %
säästö asiakkaan jätevesimaksuihin
2013
Yrityksen perustamisvuosi
22
työntekijää

Ota yhteyttä

Oli tavoitteesi säästöt jätevesimaksuissa tai ympäristölupavaatimusten saavuttaminen, vedenkäsittelyn asiantuntijamme löytävät juuri sinun haasteisiin sopivan kokonaisratkaisun.

Ota yhteyttä
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Owatec Group Oy, y-tunnus: 2520193-3

Yhteystiedot

Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info@owatec.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Miia Tauriainen

miia.tauriainen@owatec.fi I 050 437 2477

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Owatec Group Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jenni.rossi@owatec.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Owatec Group Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: jenni.rossi@owatec.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.