Teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyn ratkaisut.

Owatec #justplugandplay jäteveden käsittely- ja lietteen kuivausratkaisut eri teollisuuden aloille.

Tarjoamme asiakkaillemme teknologiat ja prosessit palveluna, joiden avulla jätevedet ja lietteet saadaan käsiteltyä kustannustehokkaasti sekä ympäristöä kunnioittaen.

Vedenkäsittelyä palveluna

Laitteisto

Owadaf

liikuteltava ratkaisu takaa nopean käyttöönoton

FLOTAATIOYKSIKÖN tehokkuus perustuu KTM Bubble Generator – multifaasipumppuun, minkä syöttämät mikro- ja nanokuplat erottavat kiintoaineen, ja muut epäpuhtaudet pintaan tehden dispersio- tai puhtaan veden syötöstä tarpeetonta. Kuplien lisäksi prosessia voidaan tehostaa syöttämällä veteen muita kaasuja, kuten typpeä ja happea.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Owamobile

aina tarpeen mukaan räätälöity

KEMIKALOINTIYKSIKKÖ on prosessin tarpeen mukaan suunniteltu ja rakennettu kokonaisuus. Yksikkö mahdollistaa kemikaalien valmistuksen, annostelun ja säilytyksen. OwaMobile voidaan liittää jo olemassa olevaan vedenkäsittely prosessiin, tai sitä voidaan käyttää myös ainoana vedenkäsittely-yksikkönä parantamaan vedenlaatua.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

OWAGTUBE

välitön taloudellinen hyöty

GEOTUUBISUODATUS erottaa lietteestä veden ennen sen kuljettamista loppusijoituspaikkaan. Näin vältytään kalliilta ja ympäristöä kuormittavalta veden kuljettamiselta ja voidaan harventaa logistiikan tarvetta huomattavasti.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Saamasi hyödyt

  1. Taloudellinen säästö

    Tehokkaat ratkaisut, jotka mahdollistavat merkittävät taloudelliset säästöt. Erottamalla kiinto- ja muut haitalliset aineet jätevesistä ennen loppusijoituspaikkaan osoittamista voidaan säästää merkittävästi kuluissa.

  2. ympäristövastuu

    Ympäristöystävällinen ratkaisu mahdollistaa tuloksen, mikä takaa ympäristölupien mukaisen toiminnan asiakkaalle. Tämä korostaa yrityksen ympäristövastuuta, ja mahdollistaa paremman kiertotalouden prosesseissa.

  3. Optimoidut ja luotettavat prosessit

    Vedenkäsittelyn asiantuntijan hallinnoiman etäyhteyksien avulla käsittely saadaan pidettyä optimaalisena ympäri vuorokauden mahdollistaen erittäin kilpailukykyisen toimintavarmuuden.

Käsittelemme teollisuuden jätevedet ja lietteet ympäristöystävällisesti sekä taloudellisesti.

Prosessin kulku

2013
Owatecin perustamisvuosi
50 +
Vedenkäsittelyprojektia
25 %
mahdollista säästöä vuosittain