Jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisut teollisuuteen

Owatec Group, ympäristöalan yritys teollisuuden jätevesien puhdistamiseen ja sivuvirtojen talteenottoon. Ratkaisut noudattavat kiertotalouden mukaista suunnittelua, ja kykenevät ratkaisemaan veden ja raaka-aineiden käsittelyn haasteisiin toimialasta riippumatta.

Vesi on elinehto. Meillä on tietoa ja teknologiat, joiden avulla kierrossa olevaa vettä ja raaka-aineita voidaan hyödyntää, kun vain on tahtoa. Ja kun on tietoa, teknologiat ja tahto, vesi ja raaka-aineet eivät lopu.

KIERTOTALOUDEN MUKAINEN RATKAISUMALLI

Cleantech laiteratkaisut

Liikuteltava ratkaisu takaa nopean käyttöönoton

tehokas kiintoaineen erotus

Flotaatioyksikön tehokkuus perustuu KTM Bubble Generator – multifaasipumppuun, minkä syöttämät mikro- ja nanokuplat erottavat kiintoaineen, ja muut epäpuhtaudet pintaan tehden dispersio- tai puhtaan veden syötöstä tarpeetonta. Kuplien lisäksi prosessia voidaan tehostaa syöttämällä veteen muita kaasuja, kuten typpeä ja happea.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Aina tarpeen mukaan räätälöity

Optimoitu kemikaalien syöttö

Kemikalointiyksikkö on prosessin tarpeen mukaan suunniteltu ja rakennettu kokonaisuus. Yksikkö mahdollistaa kemikaalien valmistuksen, annostelun ja säilytyksen. Cleantech – ratkaisu voidaan liittää jo olemassa olevaan vedenkäsittely prosessiin, tai sitä voidaan käyttää myös ainoana vedenkäsittely-yksikkönä parantamaan vedenlaatua.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Välitön taloudellinen hyöty

Lietteen kuivaus sekä jatkohyödyntäminen

Ruuvipuristin erottaa lietteestä veden ennen sen kuljettamista loppusijoituspaikkaan. Näin vältytään kalliilta ja ympäristöä kuormittavalta veden kuljettamiselta ja voidaan harventaa logistiikan tarvetta huomattavasti.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Saamasi hyödyt

  1. Taloudellinen säästö

    Tehokkaat ratkaisut, jotka mahdollistavat merkittävät taloudelliset säästöt. Erottamalla kiinto- ja muut haitalliset aineet jätevesistä ennen loppusijoituspaikkaan osoittamista voidaan säästää merkittävästi kuluissa.

  2. ympäristövastuu

    Ympäristöystävällinen ratkaisu mahdollistaa tuloksen, mikä takaa ympäristölupien mukaisen toiminnan asiakkaalle. Tämä korostaa yrityksen ympäristövastuuta, ja mahdollistaa paremman kiertotalouden prosesseissa.

  3. Optimoidut ja luotettavat prosessit

    Vedenkäsittelyn asiantuntijan hallinnoiman etäyhteyksien avulla käsittely saadaan pidettyä optimaalisena ympäri vuorokauden mahdollistaen erittäin kilpailukykyisen toimintavarmuuden.

Käsittelemme teollisuuden jätevedet ja lietteet ympäristöystävällisesti sekä taloudellisesti.
2013
Owatecin perustamisvuosi
50 +
Vedenkäsittelyprojektia
25 %
mahdollista säästöä vuosittain