Kestävän vesienhallinnan asiantuntijan palvelut

Kustannustehokas sekä kestävä vesienhallinnan mahdollistaminen ei ole vain laitetoimituksia. Tarjoamme kattavat ratkaisut pumppuhuoltoon ja jätevedenhallintaan. Innovatiiviset ja modulaariset palvelumme vastaavat teollisuuden kasvaviin tarpeisiin kestävästi ja tehokkaasti. Yhdistämällä prosessioperoinnin ja pumppuhuollon palvelut, varmistamme järjestelmiesi optimaalisen toiminnan ja energiatehokkuuden. Asiantuntijamme huolehtivat pumppujen ja järjestelmien ylläpidosta, mikä takaa pitkäaikaisen ja luotettavan toiminnan. Vesianalyysit ja kemikaalien optimointi takaavat täsmälliset tulokset ja kustannustehokkaat ratkaisut. Laboratoriomme kehittyneet analyysit ja optimointipalvelut auttavat parantamaan prosessiesi tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Kokonaisvaltaiset hyödyt

 • Kustannustehokas: Palvelumme vähentävät käyttökustannuksia ja parantavat energiatehokkuutta.
 • Automatisoitu prosessi: Täysin automatisoidut järjestelmät takaavat sujuvan ja luotettavan toiminnan.
 • Etävalvonta ja -hallinta: Etävalvontaratkaisut mahdollistavat järjestelmien hallinnan ja optimoinnin mistä tahansa.
 • Modulaarisuus: Modulaariset ratkaisut ovat joustavia ja helposti laajennettavissa tarpeidesi mukaan.
 • Luotettava: Asiantunteva huolto ja korkealaatuiset komponentit takaavat järjestelmien pitkäikäisyyden ja toimintavarmuuden.

Asiakaslähtöiset ratkaisut

 • Vedenkäsittelyn kokonaispalvelu: Kattava palvelu kattaa kaikki vedenkäsittelyn vaiheet, alusta loppuun.
 • Välitön säästö kuluissa: Ulkoistamalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä heti alusta lähtien.
 • Nopea käyttöönotto ilman inframuutoksia: Modulaariset ratkaisut voidaan ottaa käyttöön nopeasti ilman suuria infrastruktuurimuutoksia.
 • Optimoidut prosessit: Prosessien optimointi takaa maksimaalisen tehokkuuden ja suorituskyvyn.
 • Ympäristöystävällinen ratkaisu: Kestävä ja ympäristöystävällinen vedenkäsittely vähentää ympäristövaikutuksia.
 • Pienempi hiilijalanjälki: Energiatehokkaat ratkaisut vähentävät kokonaisenergiankulutusta ja hiilijalanjälkeä.

Kokonaispalvelun tarjonta

Konsultointi

Ongelmien kääntäminen ratkaisuihin

Owatecin asiantuntijat arvioivat nykyisen tilanteen ja tarjoavat ratkaisuja vedenkäsittelyn tehostamiseen. Myyntihenkilöstömme analysoi nykyiset prosessit, kustannukset ja ympäristövaikutukset, ja määrittää, miten voimme parantaa tehokkuutta ja vähentää ympäristökuormitusta. Tavoitteenamme on tarjota kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin.

Laboratoriopalvelut

Vesianalyysit ja kemikaloinnin optimointi

Owatecin tutkimus- ja kehityslaboratorio suorittaa perusteellisia vesianalyysejä nykyisen tilanteen kartoittamiseksi. Testaamme ja optimoimme kemikaalien käyttöä varmistaaksemme parhaat tulokset ja minimoidaksemme kemikaalikulutuksen. Laboratoriomittakaavan testit auttavat meitä löytämään tehokkaimmat ratkaisut ja varmistamaan ympäristöystävällisyyden.

Pilotointi

Täydenmittakaavan laite- ja prosessitestaukset

Owatec toteuttaa täysimittaisen pilotoinnin asiakaskohteessa, jossa testataan ja optimoidaan suunnitellut prosessit ja teknologiat. Pilotoinnin avulla voimme varmistaa ratkaisujen toimivuuden käytännössä ja tehdä tarvittavat hienosäädöt ennen lopullista käyttöönottoa. Näin varmistamme, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen hyödyn investoinneistaan.

Laitetoimitus sekä -asennus

Just plug and play

Owatecin cleantech-ratkaisut ovat saatavilla leasing-, vuokraus- tai ostopalveluina. Tarjoamme ”Just plug and play” -periaatteella toimivia laitteita, jotka eivät vaadi suuria infrastruktuurimuutoksia. Automatisoidut järjestelmämme ja verkkopohjainen seurantapalvelu varmistavat, että prosessit toimivat optimaalisesti ja tehokkaasti. Näin voit keskittyä liiketoimintasi ydinprosesseihin ilman huolta vedenkäsittelyn hallinnasta.

Prosessioperointi ja huollot

Huollosta avaimet käteen -ratkaisuihin

Owatec Service tarjoaa laajan valikoiman palveluita, jotka kattavat kaiken tarvittavan huollosta täysimittaisiin avaimet käteen -ratkaisuihin. Asiantuntevat huolto- ja ylläpitopalvelumme takaavat, että laitteistosi toimii aina optimaalisesti. Voit myös ulkoistaa koko vedenkäsittelyprosessin meille, jolloin huolehdimme kaikesta asennuksesta ja ylläpidosta aina valvontaan ja optimointiin asti. Näin voit keskittyä liiketoimintasi kasvuun ja menestykseen.

Automaatio ja etäkontrolli

Reaaliaikainen seuranta ja hallinta

Owatecin automaatio- ja etäkontrolliratkaisut tarjoavat reaaliaikaisen seurannan ja ohjauksen, mikä varmistaa prosessien optimaalisen toiminnan ja vähentää häiriöitä. Älykkäät hälytysjärjestelmät ilmoittavat poikkeamista, jolloin voit reagoida nopeasti ja varmistaa järjestelmien sujuvan toiminnan. Automaatioteknologiamme parantavat tehokkuutta ja varmistavat, että vedenkäsittelyprosessisi toimivat aina parhaalla mahdollisella tavalla.

Ota yhteyttä

Oli tavoitteesi säästöt jätevesimaksuissa tai ympäristölupavaatimusten saavuttaminen, vedenkäsittelyn asiantuntijamme löytävät juuri sinun haasteisiin sopivan kokonaisratkaisun.

Ota yhteyttä
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Owatec Group Oy, y-tunnus: 2520193-3

Yhteystiedot

Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info@owatec.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Miia Tauriainen

miia.tauriainen@owatec.fi I 050 437 2477

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Owatec Group Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jenni.rossi@owatec.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Owatec Group Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: jenni.rossi@owatec.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.