-

Prosessien optimointi, operointi ja laboratoriopalvelut

Prosessien optimointi

Tarjoamme asiakkaillemme olemassa olevien prosessien optimointia. Muutoksilla tai lisäyksillä voimme auttaa pidentämään olemassa olevien laitosten ja prosessien elinaikaa.

Tyypillinen asiakkaamme on olemassa oleva teollisuuslaitos, jonka jätevesimaksut ja vesiin liittyvät päästörajat aiheuttavat kohtuutonta rasitusta toiminnalle. Avullamme asiakkaan on mahdollista saavuttaa annetut rajat ja samalla säästää jätevesimaksuissa.

Tarjoamme teknologioita, joiden avulla voidaan nopeasti nostaa laitoksen vedenkäsittelykapasiteettia tai rakentaa kokonaan uusi jätevedenpuhdistuslaitos. Teknologioiden soveltuvuus on aina mahdollista todentaa laboratoriotestauksin tai pilotoinnilla kohteessa. Lue lisää teknologioista täältä.

Operointi

Prosessien rakentamisen ja optimoinnin lisäksi tarjoamme asiakkaillemme laitosten operointia. Operointipalvelu rakennetaan aina asiakkaan ja prosessin tarpeiden mukaan yleensä niin, että asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaansa ja me  hoidamme kaikki jätevesivirtoihin liittyvät päivittäiset asiat.

Testaus- ja laboratoriopalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme laboratoriotestausta vesien- ja lietteiden käsittelyn optimointiin ja omavalvontaan.

Testauslaboratoriomme tarjoaa muun muassa seuraavanlaisia palveluita:

 • Kemikaalien annostuksen optimointi (JAR-koe, saostuskoe)
 • pH-säätöön liittyvät kokeet
 • Suodatuskokeet (Geotuubi, RO, NF, AC jne)
 • Sähkökemialliset hapetuskokeet
 • Hapetuskokeet (happi, otsoni, kemiallinen hapetus)
 • Hapetuskokeet plasmalaitteella (Pulsed Corona Discharge)
 • Sähkökemiallinen desinfiointi
 • Liukoisuuskokeet
 • Partikkelien erotus magneettierottimella

Laboratoriossamme on kattavat analyysimahdollisuudet, joita laajennamme jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä teemme muun muassa seuraavia analyyseja:

 • Kiintoaine
 • Kuiva-aine (halogeenikuivaimella)
 • BOD (biologinen hapenkulutus)
 • Spektrofotometriset pikatestit (COD, syanidi, TOC, typpi, fosfori jne.)

Kysy lisää palveluistamme

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme olla avuksi. Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.