Expert services for sustainable water management

Enabling cost-effective and sustainable water management is not just about equipment deliveries. We provide comprehensive solutions for pump maintenance and wastewater management. Our innovative and modular services meet the growing needs of the industry sustainably and efficiently. By combining process operation and pump maintenance services, we ensure optimal system performance and energy efficiency. Our experts take care of pump and system maintenance, ensuring long-term and reliable operation. Water analysis and chemical optimization guarantee precise results and cost-effective solutions. Our advanced laboratory analysis and optimization services help improve the efficiency and environmental friendliness of your processes.

Comprehensive benefits

 • Cost-effective: Our services reduce operating costs and improve energy efficiency.
 • Automated process: Fully automated systems ensure smooth and reliable operation.
 • Remote monitoring and control: Remote monitoring solutions enable system management and optimization from anywhere.
 • Modularity: Modular solutions are flexible and easily expandable according to your needs.
 • Reliable: Expert maintenance and high-quality components ensure the longevity and reliability of your systems.

Customer-oriented solutions

 • Comprehensive water treatment service: A complete service that covers all stages of water treatment, from start to finish.
 • Immediate cost savings: Outsourcing achieves significant cost savings right from the start.
 • Quick implementation without infrastructure changes: Modular solutions can be implemented quickly without major infrastructure modifications.
 • Optimized processes: Process optimization ensures maximum efficiency and performance.
 • Environmentally friendly solution: Sustainable and eco-friendly water treatment reduces environmental impact.
 • Smaller carbon footprint: Energy-efficient solutions reduce overall energy consumption and carbon footprint.

Our services

Consultation

Turning problems into solutions

Owatec’s experts assess the current situation and provide solutions to enhance water treatment efficiency. Our sales staff analyze existing processes, costs, and environmental impacts to determine how we can improve efficiency and reduce environmental burden. Our goal is to offer cost-effective and environmentally friendly solutions that meet our customers’ needs.

Laboratory services

Water analysis and chemical optimization

Owatec’s research and development laboratory conducts thorough water analyses to assess the current situation. We test and optimize chemical usage to ensure the best results and minimize chemical consumption. Laboratory-scale tests help us find the most effective solutions and ensure environmental friendliness.

Piloting

Full-scale technology and process testing

Owatec conducts full-scale piloting at customer sites, testing and optimizing the planned processes and technologies. Through piloting, we can ensure the practical functionality of solutions and make necessary adjustments before final implementation. This ensures that our customers gain the maximum benefit from their investments.

Cleantech delivery and assembly

Just plug and play

Owatec’s cleantech solutions are available through leasing, rental, or purchase services. We offer ”Just plug and play” equipment that requires no major infrastructure changes. Our automated systems and web-based monitoring service ensure that processes run optimally and efficiently. This allows you to focus on your core business processes without worrying about water treatment management.

Process operation and maintenance

From maintenance to turnkey solutions

Owatec Service offers a wide range of services, covering everything from essential maintenance to full turnkey solutions. Our expert maintenance and support services ensure that your equipment always operates optimally. You can also outsource the entire water treatment process to us, as we handle everything from installation and maintenance to monitoring and optimization. This allows you to focus on the growth and success of your business.

Automation and remote control unit

Real-time monitoring and control

Owatec’s automation and remote control solutions offer real-time monitoring and management, ensuring optimal process performance and reducing disruptions. Intelligent alarm systems notify you of any deviations, allowing for quick response to maintain smooth operations. Our automation technology enhances efficiency, ensuring that your water treatment processes always perform at their best.

Contact us

Whether your goal is to reduce wastewater fees or meet environmental permit requirements, our water treatment experts will comprehensively solve your challenges.

Contact us
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Owatec Group Oy, y-tunnus: 2520193-3

Yhteystiedot

Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info@owatec.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Miia Tauriainen

miia.tauriainen@owatec.fi I 050 437 2477

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Owatec Group Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jenni.rossi@owatec.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Owatec Group Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: jenni.rossi@owatec.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.