Kuituteollisuus

Kuituteollisuus ja sen vaikutus ympäristöön ovat nousseet merkittäväksi keskustelunaiheeksi. Kuituteollisuus on yksi niistä toimialoista, jotka kohtaavat kasvavan paineen tehostaa jätevedenkäsittelyä ja kuitujen talteenottoa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Teollisuudenalana, joka tuottaa vuosittain huomattavia määriä sellua ja paperia, kuituteollisuus on vastuussa suuresta osasta teollisuuden aiheuttamista jätevesipäästöistä ja raaka-ainevirroista.

Owatecin tavoitteena on auttaa kuituteollisuutta vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja samalla luomaan kestävämpiä tuotantoprosesseja. Optimoitu jätevedenkäsittely ja kuitujen talteenotto tarjoavat yrityksille mahdollisuuden saavuttaa ympäristötavoitteet ja samalla parantaa toiminnan tehokkuutta. Tämä edistää kestävää kehitystä kuituteollisuudessa, joka on keskeinen toimiala Suomen taloudelle ja ympäristölle.

vaneritehdas

Tehokas kuitujen erottelu ilman inframuutoksia paikallisesti vaneritehtaalla.

Haasteet:

  • Riittämätön prosessiveden käsittely
  • Korkeat COD – pitoisuudet

Vedenkäsittely tavoitteet:

  • Parannettu ympäristövastuu
  • Kiintoaineen sekä COD – pitoisuuden väheneminen yli 50%
  • Optimoitu vedenkäsittely muuttuviin tarpeisiin