Testaus- ja laboratoriopalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme laboratoriotestausta vedenkäsittelyn ja lietteen kuivauksen optimointiin ja omavalvontaan.

Testauslaboratoriomme tarjoaa muun muassa seuraavanlaisia palveluita:

 • Kemikaalien annostuksen optimointi
 • pH-säätöön liittyvät kokeet
 • Suodatuskokeet (mm. Geotuubi ja Filter Press)
 • Hapetuskokeet (happi, otsoni, kemiallinen hapetus)
 • Hapetuskokeet plasmalaitteella (Pulsed Corona Discharge)
 • Sähkökemialliset hapetuskokeet
 • Sähkökemiallinen desinfiointi
 • Liukoisuuskokeet
 • Partikkelien erotus magneettierottimella

Laboratoriossamme on kattavat analyysimahdollisuudet, joita laajennamme jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä teemme muun muassa seuraavia analyyseja:

 • Kiintoaine
 • Kuiva-aine
 • BOD (biologinen hapenkulutus)
 • Spektrofotometriset pikatestit (mm. COD, syanidi, TOC, typpi ja fosfori)

Owatecin asiantuntijat

Kysy lisätietoja Owatecin tutkimustyöstä

Suoritamme erillispalveluna tarvittavia laboratorio- ja/tai pilotointitestauksia, sekä tarjoamme konsultointiapua mahdollisesta vedenkäsittelyratkaisun optimoimisesta.