#justplugandplay laiteratkaisut vedenkäsittelyyn

Merikontteihin asennetut vedenkäsittelyratkaisut takavaat kustannustehokkaat sekä ympäristöystävälliset vaihtoehdot. Tarjoamme valmiit laiteratkaisut esikäsittelyyn, kemikalointiin sekä kiintoaineen erotukseen täyden mittakaavan laitoksena tai osaksi olemassa olevaa prosessia.

OwaPRE

välppäyksikkö

Esikäsittely-yksikkö. jonka avulla suuret kiintoainepartikkelit voidaan erottaa jo ennen varsinaista vedenkäsittelyä. Vedenkäsittely, missä lähtötilanteessa voi olla paljon kiintoaineetta esikäsittely lisää toimintavarmuutta ja ennalta ehkäisee erilaisia tukoksia tai laiterikkoumia.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

OwaAir

hapetusyksikkö

Hapetusyksiköllä voidaan parantaa muun muassa BOD:n ja COD:n reduktiota. Käsittelyssä voi olla mukana biologinen vedenkäsittely, jolloin tietyille vesille voidaan saavuttaa lähes sama tulos, kuin kemikaloinnilla

TUTUSTU TUOTTEESEEN

OwaMobile

kemikalointiyksikkö

OwaMobile on valuma-altaallinen merikontti, jonka sisällä tapahtuu kemikaalien valmistus, säilytys ja annostelu. Kontin seinällä on tehokas putkireaktori, jonka avulla kemikaalit saadaan hallitusti sekoitettua puhdistettavaan veteen.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

OwaFloc

erillinen putkireaktori

Sisäkäyttöön sopiva putkireaktori tehostamaan kemilalointia. Laite rakennetaan omalle jalustalle, mikä tekee yksiköstä liikuteltavan.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

OwaBalance

Neutralointiyksikkö

Esikäsittely-yksikkö,

TUTUSTU TUOTTEESEEN

OwaDAF

flotaatioyksikkö

Owatecin flotaatioon perustuvat teknologia on tehokas tapa erottaa kiintoainetta ja muita epäpuhtauksia jätevesistä. KTM Bubble Generator -pumpun ansiosta flotaation vaatima mikrokupla saadaan luotua helposti missä vain ilman perinteisiä dispersiovesijärjestelmiä tai ulkoa tuotua puhdasta vettä.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

OwaLamella

selkeytinynksikkö

Merikonttiin rakennettu selkeytinyksikkö kiintoaineen erotukseen. Saatavilla 6 ja 12 m merikontissa ja maksimi vedenkäsittelyteho voi yltää jopa 400 m3 tunnissa.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Kysy laitteista

Kerro mahdolliset käsittelyyn liittyvät haasteet, halutut tavoitteet sekä tarvittava kapasiteetti, ja palaamme ratkaisuehdotuksella, joka on määritetty juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Owatec Group Oy, y-tunnus: 2520193-3

Yhteystiedot

Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info@owatec.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Miia Tauriainen

miia.tauriainen@owatec.fi I 050 437 2477

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Owatec Group Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen miia.tauriainen@owatec.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Owatec Group Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: jenni.rossi@owatec.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.