Mine The Gap hanke

Kiertotalouden edelläkävijänä Owatec Group pyrkii edistämään jatkuvalla tutkimustyöllä jätevesien ja lietteen käsittelyä innovatiivisten cleantech-ratkaisujen kautta eri teollisuusaloilla. MINE.THE.GAP -hanke tukee sitoutumisemme kestäviin kaivosteollisuuden toimintamalleihin korostaen arvokkaiden sivuvirtojen talteenottoa ja niiden jatkohyödyntämistä.

Owatecin teknologiaratkaisujen integrointi Sensmetin online-analysaattoriin ja Mitta AB:n pilvipohjaisen analytiikkajärjestelmään mahdollistaa merkittäviä edistysaskeleita prosessien kehittämiseen tulevaisuuden kaivostoiminnalle.

Jätevedet hyötykäyttöön kaivosteollisuudessa

OWATEC, SENSMET JA MITTA TUTKIVAT INNOVATIIVISIA RATKAISUJA KAIVOSTEOLLISUUDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

Kaivosteollisuudessa muodostuu usein arvokkaita sivuvirtoja, joiden hyödyntäminen voi tuoda merkittäviä etuja. Esimerkiksi talkkikaivoksella on hyvin yleistä, että sivuvirtoihin jää nikkeliä, mitkä talteenottamalla voidaan hyödyntää tehokkaasti metalliteollisuuden raaka-aineena.

Talteenottoa edistääksemme, hankkeen yhteistyöprojektissa hyödynnettiin cleantech – ratkaisukokonaisuutta ja reaaliaikaista veden laadun seurantaa, Sensmetin μDOES® online-analysaattorin avulla.

Tavoite ei ollut vain poistaa haitallisia tai arvokkaita jäämiä vaan kehittää kaivostoiminnalle optimoituja prosesseja.  Kerätty data tallentuu Mitta AB:pilvipalveluun, missä voimme seurata jopa 50 eri veden laatuun liittyvää parametria samanaikaisesti.

Kiertotalouden mukainen toiminta kaivoksilla

EU:n Horisontti 2020 rahoittama MINE.THE.GAP -hanke on enemmän kuin yksi projekti; se on kolmen pk-yrityksen synergiatyö digitaalisen, vihreän ja kiertotalouden mukaisen kaivostoiminnan edistämiseksi.

Integroimalla Owatecin cleantech – ratkaisut Sensmetin online mittaus- ja Mitta AB:n pilvipalveluun, olemme saavuttaneet merkittäviä parannuksia kemikaalien annostelun optimoinnissa varmistaen menetelmän kustannustehokkuuden ja kestävyyden.

hyödyt ja tulevaisuuden näkymät

Online-mittaus- ja ohjausjärjestelmien integroinnin hyöty todennettiin kumppaneiden ja asiakkaiden toimesta kenttäpiloteissa MINE.THE.GAP CircMineWater -projektissa. Kattava kokonaisratkaisumme, hienosäädetty todellisissa testiolosuhteissa, on enemmän kuin palvelu; se on ympäristösitoumus, joka tarjoaa huomattavia hyötyjä kaivosalan loppukäyttäjille.

Vihreä siirtymä on väistämätön ja kestävien kaivoskäytäntöjen tavoittelu kasvaa ympäristölupavaatimusten sekä maailmanlaajuisten sidosryhmien ajamana. Järjestelmämme, joka varmistaa tarkan jätevedenhallinnan, on keskeinen tulevaisuuden kestävyydelle, luvaten sekä ympäristöllisiä että taloudellisia etuja yritykselle.

Missiomme on edistää tulevaisuutta, jossa puhdas vesi ja raaka-aineiden saatavuus eivät ole pyrkimyksiä vaan takeita. Tämän yhteistyön ratkaisukokonaisuus on räätälöity vastaamaan tulevaisuuden nopeita vaatimuksia. Hankkeissa, kuten MINE.THE.GAP, emme vain seuraa alan kehitystä vaan aktiivisesti muovaamme sitä kohti kestävää, vastuullista kaivosmaisemaa.

MINE.THE.GAP CircMineWater -projekti kenttäpilotointia varten Owatecin asiakaskohteessa.
Kolmen eri yrityksen yhteistyöprojekti kestävän kaivostoiminnan edistämiseksi.
Owatec cleantech ratkaisut yhdistettynä Sensmet - online mittaus- ja Mitta AB pilvipalvelulla.