Jälkikatsaus Pulp&Beyond 2024 messutapahtumaan

Owatec osallistui huhtikuussa Pulp&Beyond messutapahtumaan Helsingin messukeskuksessa. Tapahtuman keskiössä olivat metsäpohjaisen bioekonomian uusimmat trendit ja innovatiiviset tuotteet, ja meidän tavoitteemme oli tuoda teollisuuden tietoisuuteen jäteveden käsittelyn tärkeys kiertotalouden mukaisten toimintamallien saavuttamiselle. Varsinkin tapahtuman ensimmäinen päivä oli vilkas, ja johti moneen arvokkaaseen keskusteluun ratkaisuistamme kiinnostuneiden kesken.

Jätevedet hyötykäyttöön – keskiössä puhtaat vedet sekä kuitujen talteenotto

9.–12. huhtikuuta Helsingin Messukeskus muuttui metsäpohjaisen bioekonomian ammattilaisten keskukseksi. Tapahtuma tarjosi näyttämön alan uusimmille innovaatioille ja mahdollisti tärkeät verkostoitumistilaisuudet.

Osallistuminen kannatti, ja myyntijohtajamme, Päivi Mannila koki tapahtuman erityisen hyödylliseksi asiakastapaamisten järjestämisessä, sekä verkostoitumisen kannalta. Myös tiimimme muut jäsenet, Jukka ja Petteri kokivat kansainvälisten ja kotimaisten osallistujien kohtaamiset ajankohtaisina. Tapahtumassa kohdattiin eri yritysten edustajia ainakin Virosta, Saksasta, Portugalista ja Liettuasta.

Demonstroimalla mikro- ja nanokuplien tehokkuutta pienoismallin avulla, voimme konkreettisesti osoittaa ratkaisun toimivuuden. Modulaariset Owatec DAF yksiköt eivät vaadi toimiakseen erillistä puhtaanvedenkiertoa, vaan kiintoaineet sekä haitalliset aineet saadaan eroteltua jätevesistä tehokkaasi käytössä olevien multifaasipumppujen avulla.

Kiitämme kaikkia osastollamme vierailleita henkilöitä ja kaikkia sidosryhmiä, jotka olivat osallisena mahdollistamassa osallistumista – kiitos myös Helsingin Messukeskuksen henkilökunnalle ja eritoten vesitankkien täydennyksistä sekä tyhjennyksistä vastaavalle herralle!