Flotaatioyksikkö

Owatec DAF on merikonttiin rakennettu ratkaisu ja saatavilla kahdessa eri koossa: kuusi tai 12 metrisessä kontissa. Tehokas multifaasiteknologian avulla kiintoaineen erotus saavuttaa jopa 98% tuloksen. Ratkaisu mahdollistaa kiertotalouden mukaisen vedenkäsittelyn eri teollisuusaloilla.

FLOTAATIOYKSIKÖN tehokkuus perustuu KTM Bubble Generator – multifaasipumppuun, minkä syöttämät mikro- ja nanokuplat erottavat kiintoaineen ja muut epäpuhtaudet pintaan tehden perinteisestä dispersio- tai puhtaan veden syötöstä tarpeetonta. Ilman lisäksi KTM Bubble Generator – pumpulla veteen voidaan syöttää myös muita kaasuja, kuten typpeä ja happea.

Yhden yksikön virtauskapasiteetti on n. 50 – 300 m3/h, mitä voidaan lisätä useamman flotaatioyksikön kokonaisuudella. Lopullisen maksimikapasiteetin virtaukselle määrittää aina käsiteltävän veden laatu.

Esimerkkejä käyttökohteista:

 • Elintarviketeollisuus – jätevedet
 • Jätehuolto  – valuma- sekä rejektivedet

Yleistiedot

Koko / Konttityyppi
Koko / Konttityyppi

OwaDAF20 I OwaDAF40
Pituus: 20 jalkaa 6 060 mm I 40 jalkaa 12 192 mm
Leveys: 2 440 mm
Korkeus: 2 700 mm

Toimintamassa
Toimintamassa

25 000 kg I 50 000 kg

Virtauskapasiteetti
Virtauskapasiteetti

5 – 300 m3/h

 • Tuoteryhmä Kiintoaineen erotus
 • Tuotesarja 5109-
 • Kuljetuspaino 5 500 kg I 9 500 kg
 • Laitevalmistaja Owatec Group Oy
 • Alkuperämaa Suomi

Tekniset tiedot

 • Automaatio ja kontrolliyksikkö Allen Bradley tai ABB
 • Putkistomateriaali PE
 • Allasmateriaali PE
 • Lamellimateriaali PP
 • Virtauskapasiteetti n. 5–100 m3/h
 • Tuloliitäntä DN100 flange
 • Poistoliitäntä DN150 flange
 • Pumput
  KTM Bubble Generator 40 – multifaasipumppu 15 m3/h
  or KTM Bubble Generator 50 – multifaasipumppu 4,8 m3/h
 • Lietepumppu Flowrox T40 7,5 m3/h
 • Pintamittari Ultraäänitutka
 • Virtalähde 63 A, 32 A
 • Painemittari dispersiopumpulle -1-0 bar and 0-10 bar
 • Lämpötilamittari dispersiopumpulle Fahrenheit / Celcius
 • Lämpötilanmittaus kontin sisällä Fahrenheit / Celcius
 • Sameusmittari 0-10 000 NTU

Muut tiedot

 • Käsiteltävän veden sallittu pH-väli 1–9
 • Käsiteltävän veden sallittu lämpötila 5–30 °C
 • Toimintaympäristön sallittu lämpötila -20 –30 °C
 • Myös saatavilla konttivaihtoehto sisäkäyttöön Vaihtolavakontti
  Pituus I Leveys I Korkeus 20 jalkaa 6 060 mm I 2 440 mm I 2 700 mm

Hyödyt

Kustannustehokkuus
Tehokkaan flotaation ansiosta Owatec vedenkäsittelylaitos voi mahdollistaa jopa 25% säästöt vuodessa.

 

Parempi veden laatu
Käsittelylla voidaan saavuttaa jopa 98% kiintoaineen erotus, sekä tehokkaan muiden epäpuhtauksien erottamisen, mikä mahdollistaa veden palauttamisen prosesseihin tai muuhun käyttöön.

Toimintavarmuus
Yksinkertainen, mutta tehokas teknologia modulaarisissa konttiratkaisuissa.

 

Tehokkaampi kiintoaineen erottelu
KTM Bubble Generator – multifaasipumpun syöttämät mikro- ja nanokuplat erottavat kiintoaineen ja muut epäpuhtaudet pintaan tehden perinteisestä dispersio- tai puhtaan veden syötöstä tarpeetonta. Ilman lisäksi pumpulla voidaan syöttää veteen myös muita kaasuja, kuten typpeä ja happea.

Etäyhteys ja -valvonta
Automaatio, sekä etäyhteys ja -valvonta mahdollistavat optimoituijen prosessien jatkuvat ylläpidon.

 

Modulaarisuus
Owatec #justplugandplay jäteveden käsittely- ja lietteen kuivausratkaisut modulaarisissa konttiratkaisuissa. Laitteet kootaan Tupoksessa Oulussa ja ovat toimintavalmiita lähes heti toimituksen jälkeen.

Ota yhteyttä

Owatec veden- ja lietteenkäsittelylaitos rakennetaan aina kohteen tarpeiden mukaan ja lopputulema vaihtelee kohteittain. Kaikki yksiköt voivat toimia erillisyksikköinä tai osana laajempaa kokonaisuutta. Lähetä meille nykyinen tilanne, virtausmäärät sekä tavoitteet, ja kartoitamme teille parhaan mahdollisen ratkaisun.

Ota yhteyttä
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Owatec Group Oy, y-tunnus: 2520193-3

Yhteystiedot

Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info@owatec.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Miia Tauriainen

miia.tauriainen@owatec.fi I 050 437 2477

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Owatec Group Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jenni.rossi@owatec.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Owatec Group Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: jenni.rossi@owatec.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.