-

Owatec osallistuu SYMMET-tutkimushankkeeseen

Marraskuun alussa alkaneen SYMMET-hankkeen tavoitteena on parantaa metalliteollisuuden materiaali- ja energiatehokkuutta, kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä. Symbiosis of Metals Production and Nature (SYMMET) -hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan parantaa metallurgisten prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta, kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä metallien valmistuksessa. Metallinvalmistuksen tutkimushankkeessa parannetaan prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta. Hanke tukee myös uusien liiketoimintojen syntymistä. Owatec tarjoaa hankkeeseen uusia innovatiivisia lietteiden- ja vesienkäsittelymenetelmiä. Hankkeen aikana laboratoriossa jo testatut menetelmät pilotoidaan kohteissa. Hanke tukee Owatecin kasvavaa liiketoimintaa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 6,9 miljoonaa euroa.  Osallistujina ovat kymmenen yritystä sekä neljä yliopistoa ja tutkimuslaitosta. Hankkeeseen osallistuvat: Aalto-yliopisto, Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Luxmet, Oulun yliopisto, Outokumpu Stainless, Outotec (Finland), Owatec Group Oy, SSAB Europe, Tapojärvi ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Lisäksi mukana ovat yhteistyöpartnereina Ferrovan ja Timegate Instruments.

Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 6,9 miljoonaa euroa, josta Owatecin budjetin osuus on 0,2 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittavat Business Finland ja konsortion partnerit.

Metallinvalmistuksessa kuluu paljon energiaa ja materiaaleja, ja siksi se on myös suuri hiilidioksidipäästöjen lähde. Metalliteollisuudessa syntyy myös suuria sivutuotteiden virtoja, joista merkittävä osa kierrätetään takaisin prosessiin. Kiristyvä kilpailu ja tiukemmat ympäristövaatimukset pakottavat metalliteollisuuden kehittämään tehokkaampia tuotantoprosesseja. Hankkeen keskiössä ovat metallurgisissa prosesseissa syntyvät sivuvirrat, joista tärkeimpiä ovat kuonat, lietteet, hilseet, jätelämpö ja prosessivedet.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jaakko Pellinen, +35850 591 6109, jaakko.pellinen@93.174.196.158

Tutkimus- ja kehitysinsinööri Miia Tauriainen, +35850 437 2477, miia.tauriainen@93.174.196.158