OwaGtubella käsitellään Toppilan voimalaitoksen turvelietteet

Oulun Energialla syntyy Toppilan voimalaitoksella turvepohjaista lietettä polttoaineen kuljetuslinjastojen ja rekkojen pesuissa. Aiemmin liete on kuljetettu säiliöautoilla kaatopaikalle.

Nyt voimalaitoksella on otettu käyttöön lietteen kuivaus Geotuubi-kuivausmenetelmällä. OwaGtube on vaihtolavan päälle rakennettu lietteenkuivausyksikkö, joka mahdollistaa Toppilan voimalaitoksella syntyvän lietteen ympärivuotisen kuivauksen. Kuivauksen jälkeen liete voidaan polttaa voimalaitoksessa.

Menetelmällä saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä ja vähennetään ympäristön kuormitusta, kun lietettä ei tarvitse kuljettaa kaatopaikalle.

Lisätietoja: Jaakko Pellinen / 050 591 6109