Owatec Floc pipereactor - Kemikaalinen käsittely

Owatec FLOC Pipereactor on kompakti kemikalointiyksikkö, joka valmistaa, ja annostelee tarvittavat kemikaalit tehokkaan jäteveden käsittelyn saavuttamiseen. Virtauskapasiteetti 5 – 240 m3/h.

Owatec Floc Piperactor on jäteveden kemikalointiin tarkoitetttu, tilaa säästävä putkireaktori jolla voidaan tehostaa jo olemassa olevaa vedenkäsittelyjärjestelmää tai se voidaan liittää osaksi jäteveden kasittelylaitosta.

Saavuta vastuullisuustavoitteesi

Optimoimalla kemikaalien käyttöä mahdollistat kiertotalouden mukaiset toimintamallit esimerkiksi talteen ottamalla vesistä jäävät ravinteet ja jatkojalostamalla ne hyötykäyttöön.

Tuoteseloste

Owatec floc pipereactor

Modulaarinen kemikalointiyksikkö, joka valmistaa, säilyttää ja annostelee tarvittavat kemikaalit tehokkaaseen jäteveden käsittelyyn.

Toimintaperiaate

Tehostamalla vedenkäsittelyä kemikaloinnilla saadaan kiintoaine ja muut epäpuhtaudet erotettua vedestä lähes täydellisesti.  Sopivan pH-alueen saavuttamiseksi käsiteltävään veteen syötetään happoa tai emästä, jonka jälkeen lisätään saostuskemikaalit epäpuhtauksien erottelemiseksi. Sameuden ja virtaaman mukaan tapahtuva automaattinen pH:n säätö ja kemikaalien annostelu varmistavat prosessin kustannustehokkuuden. Laitteistossa on automaatio ja se on täysin säädettävissä käsiteltävissä olevan veden mukaan.

Pyydä tekniset tiedot

Pyydä tekniset tiedot

Jätä sähköpostiosoitteesi, niin lähetämme sinulle lisätietoja!
Tuotekortin tilauslomake
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Owatec Group Oy, y-tunnus: 2520193-3

Yhteystiedot

Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info@owatec.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Miia Tauriainen

miia.tauriainen@owatec.fi I 050 437 2477

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Owatec Group Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jenni.rossi@owatec.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Owatec Group Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: jenni.rossi@owatec.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Yleistiedot

Koko / Konttityyppi
Koko / Konttityyppi

Erillinen jalka

Pituus: 1 200 mm
Leveys: 2 500 mm
Korkeus: 2 500 mm

Toimintamassa
Toimintamassa

800 kg

Virtauskapasiteetti
Virtauskapasiteetti

5 - 240 m3/h

 • Käyttötarkoitus Veden kemikalointi
 • Tuotesarja 2401-
 • Kuljetuspaino 450 kg
 • Laitevalmistaja Owatec Group Oy
 • Alkuperämaa Suomi

Tekniset tiedot

 • Automaatio sekä mahdollisuus Owatec EYE – käyttöliittymään
 • Etäohjaus sekä -valvonta
 • Just Plug and Play – toimitus sekä asennus
 • Käsiteltävän veden sallittu pH-väli 2 – 10
 • Käsiteltävän veden sallittu lämpötila 5 – 50 °C
 • Vaatii lämmitetyt sisätilat

Klikkaa kuvaa nähdäksesi enemmän.