jäteveden käsittely teurastamoissa: Tapausesimerkki

Teurastamot ovat keskeisessä asemassa elintarviketeollisuudessa, mutta ne tuottavat myös runsaasti jätevettä, joka sisältää haitallisia aineita ja ei-toivottuja värejä. Tämän haasteen ratkaiseminen on elintärkeää paitsi ympäristönsuojelun, myös sääntelyn noudattamisen kannalta.


Owatec on ollut tutkimus- ja kehitysmatkalla yli vuosikymmenen ajan tuottaakseen ympäristöystävällisiä ja tehokkaita vedenkäsittely- ja lietteenhallintaratkaisuja. Käynnissä olevat projektit eri puolilla ovat osoittaneet, että Owatec tekee merkittäviä edistysaskeleita jäteveden käsittelyn vallankumouksessa teurastamoissa ja kalankäsittelylaitoksissa.

Tapausesimerkki: Suomalainen karja- ja sikateurastamo

Liha tuotanto, joka kuuluu elintarviketeollisuuteen, on ympäristön ravinnepäästöjen merkittävin lähde, erityisesti fosforin ja typen osalta. Paikallinen teurastamo Suomessa käsittelee yli 100 tonnia eläinperäistä materiaalia päivittäin, ja ennen tapaustutkimusta jätevesivirrat sisälsivät typpiä 233 mg/l ja fosforia 26 mg/l.

Uuden vedenkäsittelyratkaisun kartoittaminen aloitetaan asiakkaan jäteveden laboratoriotestauksilla.

 

Jar – testauksilla haetaan optimoitu kemikaalien kulutus asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

 

 

 

 

Perusteellisten laboratoriokokeiden jälkeen käynnistettiin täysimittainen pilotointi seuraavilla ratkaisuilla:

 1. Kiintoaineen raakaerotus
  Esikäsittelyn merkitys on korostunut teollisuusaloilla, missä käsiteltävä vesi voi sisältää runsaasti kiintoainetta. Välppäyksikkö on ratkaisu, joka on rakennettu merikonttiin ja mahdollistaa esikäsittelyn ennen varsinaista vedenkäsittelyprosessia. Automatisoidut välpät erottavat suuret partikkelit suoraan jatkokäsittelyyn, mikä varmistaa laitoksen toimintavarmuuden.
 2. Biokemikaalinen käsittely
  Vaihe tehostaa vedenkäsittelyä suurella ilmansyötöllä ja mahdollistaa erilaiset biologiset menetelmät, jotka vähentävät kemikaalien tarvetta seuraavassa vaiheessa. Tehokkuus perustuu suuren ilmamäärän syöttöön altaan pohjalta ja biologiseen käsittelyyn. Virtauskapasiteetti voi olla jopa 20 m3/h, ja tämä vaihe saavuttaa merkittäviä tuloksia epäpuhtauksien, kuten BOD ja COD reduktiossa.
 3. Kemikaalien syöttö
  Kemikaalien syöttö putkireaktorin avulla mahdollistaa hallitun sekoituksen puhdistettavaan veteen. Automaatio mahdollistaa kulutuksen optimoinnin virtauksen mukaan.
 4. Kiintoaineen erotus flotaation avulla
  Tehokas multifaasiteknologia mahdollistaa kiintoaineen erottamisen jopa 98% tuloksella. Se perustuu KTM Bubble Generator -multifaasipumpun käyttöön, joka syöttää mikro- ja nanokuplat veteen, erottaen kiintoaineen ja muut epäpuhtaudet pintaan.
 5. Lietteen erottaminen vedestä
  Ruuvikuljettimen avulla kuiva-aine saadaan tuotua sille määritettyyn paikkaan. Ruuvipuristimella voidaan saavuttaa jopa yli 30% kuiva-ainepitoisuus. Tämä vaihe mahdollistaa kiintoaineen erottamisen vedestä ja tarjoaa kiertotalouden mukaisen ratkaisun eri teollisuusaloilla.

Pilotoinnin aikana saavutetut reduktiot: 

COD 85%

BOD 83%

Fosfori 61,5%

Typpi 72%

Kiintoaine 86%

 

Tämä projekti on kehitysvaiheessa, ja täydellinen viite julkaistaan kesällä 2023 jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien viimeistelyn jälkeen. Jos haluat tietää enemmän, lähetä viesti osoitteeseen info@owatec.fi.