OwaMobile

OwaMobile on aina asiakkaan tarpeen mukaan suunniteltu ja rakennettu kokonaisuus. Se on valuma-altaallinen merikontti, jonka sisällä tapahtuu kemikaalien valmistus, säilytys ja annostelu. Kontin seinällä on putkireaktori, jonka avulla kemikaalit saadaan hallitusti sekoitettua puhdistettavaan veteen. Kokonaisuuden mukaan kontin sisälle voidaan sijoittaa muutakin laitteistoa ja prosessiohjausyksikkö, jonka kautta voidaan hallita koko rakennettua prosessia paikan päällä ja etänä.

Tyypillisessä jäteveden käsittelyprosessissa veteen syötetään happoa tai emästä sopivan pH-alueen saavuttamiseksi ja sen jälkeen lisätään saostuskemikaalit, joilla epäpuhtaudet saadaan erotettua. OwaMobileen voidaan rakentaa automaattinen pH-säätö ja kemikaalien annostelu esimerkiksi sameuden tai virtaaman mukaan, jolloin annostelut ovat aina tarvetta vastaavat. Veteen on mahdollista lisätä myös kaasun (ilma/happi/otsoni) syöttö OwaKTM-pumpun ja kaasugeneraattorin avulla.

Teemme testauslaboratoriossamme aina tapauskohtaiset kokeet, joilla selvitämme optimaalisen jäteveden käsittelyn tarpeen. Lue lisää testauksesta täältä.