OwaMobile

OwaMobile on aina asiakkaan tarpeiden mukaan rakennettu. Se on merikontti, jonka sisällä ovat jätevesipumput, kemikaalien valmistus, säilytys ja annostelu. Kokonaisuuden mukaan kontin sisälle voidaan sijoittaa muutakin laitteistoa ja prosessiohjausyksikkö, jonka kautta voidaan hallita koko rakennettua prosessia.

Tyypillisessä jäteveden käsittelyprosessissa veteen syötetään happoa tai emästä sopivan pH-alueen saavuttamiseksi ja sen jälkeen lisätään saostuskemikaalit, joilla epäpuhtaudet saadaan erotettua. OwaMobileen voidaan rakentaa automaattinen pH-säätö ja kemikaalien annostelu esimerkiksi sameuden mukaan, jolloin annostelut ovat aina tarvetta vastaavat.

Teemme testauslaboratoriossamme aina tapauskohtaiset kokeet, joilla selvitämme optimaalisen jäteveden käsittelyn tarpeen. Lue lisää testauksesta täältä.