OwaGtube

OwaGtubella voidaan erottaa lietteestä vesi ennen sen kuljettamista loppusijoituspaikkaan. Näin vältytään kalliilta ja ympäristöä kuormittavalta veden kuljettamiselta ja voidaan harventaa kuljetuskertoja huomattavasti.

OwaGtuben tilavuus on 20 m 3 ja kapasiteetti lietteen laadun mukaan 10 – 40 m 3 /h. Saavutettava kuiva-ainepitoisuus on 50 – 90 %. Vaihtolavan sisälle rakennettu geotuubisuodatin on helppo käyttää ja sen tyhjentäminen on aina hallittua.

Mobiili ratkaisu mahdollistaa OwaGtuben käyttämisen vaihtuvissa kohteissa. Koukkuautolla liikuteltava suodatusteknologia soveltuu esimerkiksi:

  • Jätevesipuhdistamolietteen kuivaamiseen
  • Öljylietteiden konsentrointiin
  • Saostettujen epäpuhtauksien suodattamiseen
  • Saven, hiekan ja muun hienoaineksen suodattamiseen ja kuivaukseen
  • Turvelietteiden kuivaukseen