-

Geotuubi-suodatusmenetelmään perustuva OwaGtube vaihtolavayksikkö soveltuu jäte- ja prosessivesien käsittelyyn ja lietteiden kuivaamiseen. OwaGtube – vaihtolavayksikkö mahdollistaa konsentroidun lietteen yksinkertaisen kuljetuksen loppusijoituspaikkaan.

OwaGtube soveltuu mm.

  • Jätevesipuhdistamolietteen kuivaamiseen
  • Öljylietteiden konsentrointiin
  • Saostettujen epäpuhtauksien suodattamiseen/kuivaukseen
  • Saven, hiekan ja muun hienoaineksen suodattamiseen/kuivaukseen
  • Turvelietteiden suodattamiseen/kuivaukseen

Ota yhteyttä ja kysy lisää