-

Hapettaminen vähentää tehokkaasti myös vedessä eläviä mikrobeja

OwaReaktori-laitteistolla veteen saadaan kustannustehokkaasti muodostettua natriumhypokloriittia, jonka avulla vedessä elävät mikrobit saadaan neutraloitua.

 

Ota yhteyttä ja etsitään yhdessä teille sopiva ratkaisu ongelmiinne.