-

Owatecin innovatiivisilla ideoilla ja tuotteilla saadaan ratkaistua monia ongelmakohtia energia- ja kustannustehokkaasti. Tuotevalikoimassamme on useita laitteistoja, joita voidaan käyttää vesi- ja jätevirtojen käsittelyyn. Laitteiden käyttöä ja toimivuutta testataan ennen menetelmän käyttöönottoa, jotta saadaan varmistettua menetelmän sopivuus.