-

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja ympäristölainsäädännön kiristyessä, teollisten prosessien tehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat entistä tärkeämpiä osa-alueita. Uudet innovatiiviset ideamme parantavat myös prosessien kustannustehokkuutta.

Useat kaatopaikalle läjitettävät tai ongelmajätteenä käsitellyt jätevirrat sisältävät arvokomponentteja, jotka jäävät hyödyntämättä. OWA on erikoistunut arvokomponenttien (esim. metallien, ravinteiden ja kemikaalien) talteenottoon sekä jätevirtojen hyödyntämiseen ja vähentämiseen prosessia tehostamalla.

Jäteveden määrän ollessa suuri tai haasteellinen, OWAlla on tehokkaita keinoja vedenkäsittelyyn. Jätevedestä voidaan puhdistaa epäpuhtaudet pois ja kierrättää uudelleen prosessiin. Tämä vähentää myös puhtaan veden kulutusta.

Asiakkaan prosessien kartoituspalvelulla pystymme tuomaan kustannustehokkuutta ja säästöjä tuotantoon.

Ota yhteyttä ja tarkastellaan tilannettanne. Palvelumme räätälöidään asiakkaan tarpeen ja tarvittavan laajuuden mukaan.