-

Kaivosteollisuudessa prosessivesien käsittely on erittäin tärkeää, jotta päästään ympäristötavoitteisiin ilman lisäkuluja. Tarjoamme ratkaisuja käyttöveden puhdistamiseen, prosessi- ja jätevesien käsittelyyn sekä kierrättämiseen.

Olemme erikoistuneet mm.

  • Kuivanapitovesien käsittelyyn
  • Syanidin ja syanidin johdannaisten hapettamiseen
  • Kiintoaineen saostamiseen ja erottamiseen
  • Raskasmetallien poistoon
  • Sulfaatin poistoon
  • Rikkivedyn hapettamiseen
  • Sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen

Tutkimus- ja kehityspalvelujen kautta löydämme varmasti teille sopivat ratkaisut prosessien tehostamiseen ja ympäristöasioiden parantamiseen.

Ota yhteyttä ja etsitään yhdessä teille sopiva ratkaisu ongelmiinne.